Myskoxarna ska räddas
Stockholm • TT
Fredag 15 februari 2002

På torsdagen sade Naturvårdsverket otvetydigt ja till myskoxarna i Härjedalen. Nya grepp i svensk viltvård kan bli aktuella. Sponsring, införsel och utplantering.


- Vi är jätteglada. Det tog 30 år, men nu äntligen insåg verket de här djurens värde, kommenterar Stefan Mörtberg, projektledare för Framtidsfjäll 2000 delprojekt Myskoxe.

Framtidsfjäll är ett EU-projekt med många intressenter, som LRF, länsstyrelsen i Jämtlands län, flera samebyar och kommuner. Det finns en bred regional och lokal uppslutning bakom myskoxens bevarande.

I en skrivelse som offentliggjordes under torsdagen ställer sig Naturvårdsverket positivt till en lokal handlingsplan - ett aktivt stöd för den svenska myskoxen.

- Myskoxen är en introducerad art, men samtidigt en del av dagens svenska fauna och värd att skydda, säger Susanna Löfgren, handläggare vid viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Statens inställning till myskoxen har inte varit glasklar sedan den vandrade in från Norge på 70-talet. Den är till exempel skyddad i jaktlagen, men inte med på listan över hotade arter; den så kallade rödlistan. Torsdagens ställningstagande är mer renodlat: Myskoxen bör räddas genom aktiv viltvård. Men staten kan inte betala allt.

- Det kommer att finnas bidrag att söka. Men främst ska Naturvårdsverket hjälpa till genom att stötta projektet; vägleda och utvärdera. Eftersom arten intar en mellanställning som introducerad och samtidigt skyddsvärd anser vi att en lokal handlingsplan är den bästa lösningen. Det är viktigt med regionala initiativ, säger Löfgren.

- Vi fortsätter samla in medel för myskoxen. Vår fond innehåller över 100 000 kronor redan i dag, bland annat tack vare fjolårets försäljning av myskoxeölet, säger Mörtberg.

En utplantering blir dock inte aktuell i första skedet. Först ska projekt Myskoxe arbeta med att skapa en skötselplan för fortsatt överlevnad.

- Det blir komplicerat om vi ska föra in djur. Vi måste få ett godkännande från Jordbruksverket. Gränsen till Norge är också yttre gräns för EU, säger Mörtberg.

Jordbruksverket godkänner införsel i samråd med Naturvårdsverket som ensamt godkänner utplantering.

Andra alternativ där djur kan hämtas är Grönland och svenska djurparker.

- Det är komplicerat att fånga in myskoxar och transportera dem. Grönland är inte aktuellt. Om det behövs utplantering så blir det antagligen norska djur eller djurparksdjur. Det är en fråga om gener också. Där kan vi få hjälp av Naturvårdsverkets biologer, säger Mörtberg.

Den norska stammen består i dag av cirka 120 djur, med ungefärligen samma genetiska bas som flocken i Härjedalen. Djurparksdjuren skiljer sig något mer.
©Länstidningen AB•2002

redaktionen@ltz.se Länstidningen

Tilbake Neste artikel


http://anders_gilljam.tripod.com/